Projecten // Adviesboog is trots op:

Mediator

Adviseur en mediation MFA’s

Als adviseur en mediator voor gemeenten zoals Amersfoort, Tilburg en Hengelo hebben wij een bijdrage geleverd aan de conceptontwikkeling, plandefinitie, beheerorganisatie en realisatie van diverse mfa’s en brede scholen. Hierbij hebben wij de samenwerking en professionalisering van instellingen en gemeenten verbeterd.

Frisse scholen

Frisse scholen

Als adviseur van het eerste uur van Agentschap NL (frissescholen.nl) hebben wij aan de basis gestaan van de ontwikkeling van een programma voor energiezuinige en binnenmilieu technische goede scholen. Dit heeft onder andere geleid tot innovaties in diverse branches en een stimuleringsregeling van het Rijk om betere scholen te bouwen.

Internationale Projecten

Culturele, welzijns- en zorgprojecten

Sinds 1998 hebben wij een bijdrage geleverd aan diverse projecten zoals;

  • Amsterdam Stadsschouwburg, Toneelgroep Amsterdam en Melkweg (vlakke vloerzaal en poppodium)
  • Cultureel Centrum Meppel (muziekschool, dagopvang, uitvoeringszaal)
  • Eemhuis Amersfoort (bibliotheek, kinderopvang, theater, poppodium, scholen in de kunst)
  • Icoon Vathorst (voortgezet onderwijs, bibliotheek, scholen in de kunst)
  • Internationale School Shanghai (Frans-Duitse PO,VO school en kinderopvang)
  • Buurtservicecentra Gouda (nulmeting, voorzieningenkaart, beleidsadvies)
  • Kulturhus Borne (welzijnswerk, theaterzaal, kinderopvang, bibliotheek)
  • Wijkscholen Utrechtse Heuvelrug (PO scholen, kinderopvang, zorginstellingen)
Inspiratie

Inspiratie

Om tot een goed resultaat te komen is inspiratie één van onze belangrijkste peilers.

Wat ons inspireert