Visie // Rijnlands organiseren

Adviesboog stelt het Rijnlandse Model voorop in de eigen organisatie en in haar dienstverlening (zie ook rijnlandinstituut.nl), hierin staan de volgende thema’s centraal:

Eenvoud

... alles in de organisatie staat in het teken van de oorspronkelijke bedoeling: de missie van de organisatie. Van alle aspecten in de organisatie is het steeds duidelijk welk doel het dient, wat de samenhang is en hoe ze bijdragen aan de strategische koers. Medewerkers hebben geen last van overbodige regels en procedures, en dat geldt ook voor klanten. Het management spreekt gewone taal, neemt besluiten -uitsluitend- wanneer nodig en houdt zich daaraan. De organisatie is simpel van opzet en past zich daardoor gemakkelijk aan. Klare lijnen en doelmatigheid maken de organisatie esthetisch.

Vertrouwen

... in haar kern is de organisatie erop gericht het belang van alle betrokken te dienen, in de overtuiging dat alleen het creëren van 'totale' waarde het bestaansrecht op lange termijn rechtvaardigt. De organisatie is extern gericht en onderhoudt intensief contact met alle directe en indirecte belanghebbenden; ze staat midden in de maatschappij. De organisatie draagt zorg voor gelijkheid van informatie, is eerlijk en stelt haar kennis in dienst van alle betrokkenen, nadrukkelijk ook buiten de organisatie. Daardoor blijft ze transparant en betrouwbaar. Door het samenbrengen en het evenwichtig dienen van de verschillende belangen draagt de organisatie bij aan de solidariteit in de samenleving.

Echtheid

... het draait in deze organisatie om écht contact. Van de mensen in de organisatie onderling, de klanten maar óók met alle belanghebbenden. Leden van de organisatie zijn authentiek, geven hun werk en omgeving zelf vorm, en tegelijkertijd delen ze de ambitie en werken samen om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Mensen doen waar ze goed in zijn, naar eigen inzicht. Het zijn vakmensen die voor klanten en elkaar op een prettige wijze streven naar het beste resultaat. Het werkplezier in de organisatie werkt aanstekelijk; medewerkers en klanten zijn enthousiast en bevlogen!

Projecten

Voorbeelden van projecten

Wij werken samen met gemeenten en instellingen aan verantwoorde projecten. Enkele resultaten zijn hier te zien.

Bekijk enkele projecten